Hannah-Behar-Paneth_12
5_Hana Behar Paneth

חנה בכר פנט

בוגרת בצלאל במחלקה למתכת. בין מוריה היו וולפרט, גומבל, שכטר ומנחם ברמן זכרונם לברכה. התמחתה בתשמישי קודש, צורפות וכתב. תכשיטיה זכו בפרסים לעיצוב של מכון היצוא. עבודותיה פורסמו בספרים ומאמרים. ביניהם בספר Jewelry Concepts and Technology Oppi Untracht Doubleday. 
ובספרה של רות דיין – Craft of Israel.
השתתפתה בתערוכות מקומיות ובינלאומיות.
הציגה במוזיאון "ישיבה יוניברסיטי" בניו-יורק ב-1995 כ-24 הדגסים (קופסאות בשמים) אחד מהם נרכש למוזיאון בניו-יורק.
הדס של חנה בכר מופיע על מטבע של החברה למדליות הישרלית. 
הדס אחד נרכש ע"י המוזיאון היהודי בניו0יורק ומוצג בתערכה קבועה שלהם.

טל: 02-5662066
נייד: 0544672459 
בסדנה: 026714398

יצירות של חנה בכר פנט