תערוכת אמנים עולים משבדיה

תערוכת אמנים עולים משבדיה

פתיחת תערוכת אמנים עולים משבדיה - "במעבר"

פתיחת תערוכה של אמנים עולים משבדיה

אירוע הפתיחה

עוד אירועים

עוד אירועים